Phí D/O

D/O là gì? Phí D/O trong xuất nhập khẩu

D/O là gì? Phí D/O trong xuất nhập khẩu

D/O là gì? Phí D/O trong xuất nhập khẩu Khi hàng hóa được nhập khẩu về Việt Nam, hàng vừa đến cảng, hãng tàu/ forwarder sẽ thông báo hàng đến, phát hành một D/O Lệnh giao hàng, người nhận hàng sẽ lấy Lệnh giao hàng này, thanh toán phí D/O và mang ra ngoài cảng […]