Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe mẫu cập nhật mới nhất.

Hiện tại, nhu cầu thuê xe ô tô để phục vụ đi lại ngày càng cao. Vì vậy, rất nhiều người đang muốn tìm hiểu về biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe. Sau đây công ty vận chuyển Sagawa kết hợp cùng các luật sư có tiếng mang tới cho bạn biên bản thanh toán thuê xe mới nhất.

Quy định khi lập biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe.

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe tô khi lập các bạn cần chú ý nêu rõ thời gian và địa điểm diễn ra việc thanh toán hợp đồng thuê xe. 

Biên bản thanh lý hợp đồng sẽ đề cập đến đại diện bên A (người thuê xe) và đại diện bên B (chủ xe) kèm thông tin về tên tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. 

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe có hiệu lực kể từ ngày ký và tương đương với việc hợp đồng thuê xe đã ký trước đó không còn giá trị sử dụng.

Biên bản được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau và mỗi bên giữ một bản. Mời các bạn tham khảo mẫu hợp đồng  dưới đây.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe.

                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                    ——————–

                                                                        ……………., ngày …tháng….năm……..

                               BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ XE

Căn cứ vào hợp đồng thuê xe số…………………………..tại………………………………

Chúng tôi gồm:

I/ Đại diện bên A (Bên thuê xe)

Bên thuê xe [Tên công ty/trung tâm/ cơ sở thuê xe]:…………………………………………………………………..

Đại diện là Ông/Bà ……………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….Điện thoại: ……………………………………..

Fax:…………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản:……………………………………

Tại Ngân hàng:……………………………………………………………..

II/ Đại diện bên B (Chủ xe/Cho thuê xe)

Bên cho thuê xe [Tên công ty/trung tâm/ cơ sở cho thuê xe]: …………………………………………………….

Đại diện là Ông/Bà:……………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………..

Fax:…………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ………………………………….

Tại Ngân hàng:……………………………………………………………..

Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng thuê xe với nội dung sau:Thanh lý hợp đồng thuê xe:…………………………………………………………………………………………………….Biển kiểm soát: ……………………………………………………………………………………………………………………Bên A đã thanh toán đầy đủ số tiền: ………………………………………………………… Bên B đã phục vụ đầy đủ, nhiệt tình và đã nhận đủ số tiền:…………………………………………………………Thanh lý hợp đồng thuê xe có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý nhưnhau, mỗi bên giữ 01 bản.

    ĐẠI DIỆN BÊN A                                                      ĐẠI DIỆN BÊN B
   (Ký và ghi rõ họ tên)                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Dịch vụ từ đầu A-Z: Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe.

biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe
dịch vụ cho thuê xe tải tốt, cung cấp biên bản thanh toán.

Công ty vận chuyển Sagawa kết hợp cùng dịch vụ vận tải Viettelcargo cung cấp các dịch vụ chuyên logistic nếu bạn không muốn tự mình phải điều khiển xe. Bên cạnh đó chúng tôi còn có các dịch vụ giao hàng từ A-Z. 

Hoặc nếu bạn muốn thuê chúng tôi cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ từ lập hợp đồng thuê tới biên bản thanh toán thuê xe. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tận tình nhưng chỉ với cả phải chăng để giúp đỡ bạn trên mọi cung đường.

Xem thêm các dịch vụ về:

+ Logistic tại https://sagawavietnam.com/van-tai-hang-nang-noi-dia/

+ Giao hàng tại https://viettelcargo.com/giao-nhan-hang-hoa

 

 

Rate this post